Västgöta-Dals pistolskyttekrets har fått en ny adress.

Vänligen gå in på www.vdkretsen.se